En tidlig forårsdag for ety par år sidenVinterbillede- historiskAlsangs stævneGyngerne som var i parken for en del år siden.RakettenHellig Kors KildeKilden som der ser ud i maj 2019Kopi af kors. Originalen der blev fundet i kilden blev afleveret til Nationalmuseet.Billede af samme korsBrug af parkenstart dagen med kinesisk qigong.jpgKlinteparken 2014.Hængebøgen maj 2019Parken maj 2019Parken maj 2019Minder fra parken 1. Ved nedkørslen fra Svendborgvej byggede råger og krager reder i de store træer og der var et spektakel uden lige i ynglesæsonen. I de høje træer i parken sås alskens fuglearter med reder og unger. Det røde egern hærgede fuglenes reder og insekter og kryb og kravl havde gode betingelser.a1.jpg
 

Klinteparken